český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar.

 

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Tillverkad av den nya generationens vegetabiliska estrar

Fullständigt biologiskt nedbrytbar

 

VOC-innehåll  0

  1,55 kg

  Kolekvivalent

 

BESKRIVNING

SOLVETAL® DBE 250 är en koncentrerad vätska avsedd för klibbfri behandling och borttagning av bitumen, för tillverkning och transport av vägbeläggning.

SOLVETAL® DBE 250 är en rengöringsvätska speciellt utvecklad för att ersätta vegetabiliska estrar med låg flampunkt eller rökgeneratorer. Den motsvarar omedelbart förväntningarna hos filialcheferna, säkerhetssamordnarna och verksamhetschefer i fråga om arbetarskydd, hygien, arbetsmiljö, men också i fråga om prestanda och kompatibilitet med hänsyn till materialet och dess miljö.

 

Ladda ner det tekniska databladet 

SDB Säkerhetsdatablad tillgängligt på begäran

 

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

Vätska

-

Löslighet i vatten

100

%

Färg*

-

-

Lukt

Svag

-

Densitet vid 25 °C

885

kg/m3

Fryspunkt

-12

°C

Kinematisk viskositet vid 40°C

4,5

mm²/s

Brytningsindex

1,4560

 

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Tid för att ta bort bitumen

5’30’’

min.sek.

Tid för att ta bort bitumen i asfaltmassa

5’ 45’’

min.sek.

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt öppen kopp

202

°C

Självantändningspunkt

>250

°C

Nedre explosionsgräns

inexplosiv

% (v/v)

Övre explosionsgräns

inexplosiv

% (v/v)

Ångtryck

<0,01

kPa vid 20 °C

Innehåll av explosiva ämnen, förbränningsämnen, brandfarliga, lättantändliga, extremt lättantändliga

Helt fri från

-

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

 

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Jodvärde

109

g/100 g

Totox (anisidinvärde + peroxidvärde x2)

9.56

-

Accelererat oxidationstest (rancimat-test)

- Flöde

- Temperatur

- Tid

 

 

10

100

2,6

 

 

L/h

°C

h

Innehåll av toxiska ämnen, mycket toxiska, cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, skadliga, irriterande och korrosiva ämnen

Helt fri från

-

Gränsvärde och genomsnittlig exponering (VLE och VME)

Utan 

ppm

MILJÖEGENSKAPER

 

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

Enkelt och biologiskt nedbrytbar

-

Innehåll av VOC (flyktig organisk förening)

0

%

Innehåll av lösningsmedel

0

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen

Helt fri från

-

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

Förvaras skyddad, i tempererade utrymmen före användning. Sprid inte ut produkten i stora mängder eller med en dunk. Använd den oblandad eller utspädd i vatten. Blanda inte med asfaltmassa, klassificerad som cancerframkallande. Använd inte produkten som karossrengöringsmedel.

 

TILLÄMPNINGAR

FUNKTIONER Berörd SUPPORT (utrustning eller material)

Klibbfri

►Skip (gruv), transportörer eller bandtransportörer för asfaltmassa

►Tippflak på lastbilar

Borttagning av bitumen

 

►Metalldelar med bitumen

►Metalldelar med fetter

►Nedsmutsade kläder

►Nedsmutsade handskar

►Nedsmutsade skor

►Bitumenfilter

 

BRUKSANVISNING

Används som klibbfritt medel, utspätt till 30 % i vatten, för anläggningar utrustade med sprutramper på lastbilens flak.
Används oblandad för effektiv borttagning av bitumen, vid oavsiktligt spill. Skölj med vatten

 

För arbetsplatser som inte är utrustade med automatiska sprutramper, rekommenderas en klibbfri användningsklar produkt, för applicering med en lågtrycksspruta

SOLVETAL® AC 100

beskrivning och tekniskt datablad på anticollantbitume.com

 

SAMMAMFATTANDE BESKRIVNING

 

IBC -behållare 1000 L

 

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

 

 

 200 L kagge  

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 20 L trumma

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE