český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar.

 

 

 

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

Ladda ner det tekniska databladet

SDB Säkerhetsdatablad tillgängligt på begäran

 

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

Klar

-

Färg*

Gul-orange

-

Lukt

Lätt, egenskap

-

Densitet vid 25 °C

875

kg/m3

Fryspunkt

-20

°C

Löslighet i vatten

0

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

5

mm²/s

Ytspänning

 32

Dynes/cm

Brytningsindex

1,4570

 

Lösningseffekt

Kauri-butanol index (IKB)

>200

-

Syravärde

<1

mg(KOH)/g

Jodvärde

<120

gI2/100g

Vatteninnehåll

< 0,2

%

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

>170

°C

Självantändningspunkt

>250

°C

Nedre explosionsgräns

Icke-explosiv

% (volym)

Övre explosionsgräns

Icke-explosiv

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

 Helt fri från

 %

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde 

<5

-

Peroxidvärde

<10

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

<25

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

Helt fri från

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

0

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

0

%

Gränsvärde och genomsnittlig exponering (VLE och VME)

Utan 

ppm

MILJÖEGENSKAPER

 

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Fara för vatten

1

klass

Primär biologisk nedbrytbarhet, CEC, 21 dagar vid 25 °C

vid 90

%

Biologisk lättnedbrytbarhet

OCDE 301 A under 28 dagar
Upphörande av COD

 

vid 80

 

%

Enkel och fullständig biologisk lättnedbrytbarhet

OECD 310 C under 28 dagar

Biologisk nedbrytning på 67 dagar

 

vid 90

 100

 

%

%

Bioackumulering 

Fördelningskoefficienten för oktanol och vatten

 

vid 3

 

KOW

Ångtryck vid 20°C

<0,1

hPa

VOC-innehåll (flyktig organisk förening)

0

%

Innehåll av lösningsmedel

0

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen 

Helt fri från

%

Innehåll av ämnen med en GWP

0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

0

%

Kolbalans, livscykelanalys

1,55

Kol, motsvarighet i kg

 

BESKRIVNING

SOLVETAL® DBA 200 är ett utmärkt utspädningsmedel för gammal asfalt, som återanvänds på arbetsplatser vid nya asfaltbeläggningar. Det är ett starkt borttagningsmedel för bitumen för rengöring av slipmaskiner

 

BRUKSANVISNING

Används oblandat. Spruta sparsamt med en lägtrycksspruta. Låt medlet verka i några minuter.

 

NOTERA: SOLVETAL DBA 200 innehåller inte emulgeringsmedel, det är inte emulgerbart i vatten. Det har därför ingen effekt i kolväte-separatorer.

 

SAMMAMFATTANDE BESKRIVNING

 

IBC -behållare 1000 L

 

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

 

 

 200 L kagge  

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 20 L trumma

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar
 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE