český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje 100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Fremstillet af den nye generations vegetabilske estere

Fuldstændigt bionedbrydeligt

  

VOC 0-indhold

 

 1,55 kg

  Kulstofækvivalent

 

BESKRIVELSE

SOLVETAL® DBE 250 er en koncentreret væske til klæbefri behandling og fjernelse af bitumen, til fremstilling og transport af vejbelægning.

SOLVETAL® DBE 250 er en rengøringsvæske, der er specielt udviklet til at erstatte vegetabilske estere med lavt flammepunkt eller røggeneratorer. Det opfylder med det samme afdelingschefers, sikkerhedschefers og virksomhedslederes forventninger til spørgsmål om arbejdssikkerhed, hygiejne, arbejdsmiljø, men også til spørgsmål om ydelse og kompatibilitet med hensyn til materialet og dets miljø.

 

Download det tekniske datablad 

Sikkerhedsdatabladet kan fås på forespørgsel

 

FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

Væske

-

Vandopløselighed

100

%

Farve*

-

-

Lugt

Svag

-

Densitet ved 25 °C

885

kg/m3

Frysningspunkt

-12

°C

Kinematisk viskositet ved 40°C

4,5

mm²/s

Brydningsindeks

1,4560

 

YDELSESEGENSKABER

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Tid til fjernelse af bitumen

5 min 30 sek

min/sek

Tid til fjernelse af bitumen / olie

5 min 45 sek

min/sek

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt åben beholder

202

°C

Selvantændelsespunkt

>250

°C

Nedre eksplosionsgrænse

Ikke eksplosiv

% (v/v)

Øvre eksplosionsgrænse

Ikke eksplosiv

% (v/v)

Damptryk

<0,01

kPa ved 20 °C

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, let antændelige, ekstremt antændelige stoffer

Fuldstændigt fravær

-

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

 

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Jodtal

109

g/100 g

Totox (anisidinværdi + 2x peroxidværdi)

9.56

-

Accelereret oxidabilitetstest (rancimat-test)

- Flow

- Temperatur

- Tid

 

 

10

100

2,6

 

 

l/t

°C

t

Indhold af toksiske, meget toksiske, kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske, giftige, irriterende eller korrosive stoffer

Fuldstændigt fravær

-

Grænseværdi og gennemsnitlig eksponering (VLE og VME)

Uden

ppm

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

 

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Bionedbrydelighed

Nemt bionedbrydeligt

-

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

0

%

Indhold af opløsningsmidler

0

%

Indhold af miljøfarlige stoffer

Fuldstændigt fravær

-

 

FORSIGTIGHEDSREGLER VED BRUG

Opbevares beskyttet, i tempererede rum, før brug. Må ikke spredes ud i store mængder eller med en dunk. Skal anvendes ublandet eller fortyndet med vand. Må ikke blandes med forbrændingsolie, der er klassificeret som kræftfremkaldende. Må ikke anvendes som rengøringsmiddel til karosseri.

 

ANVENDELSE

FUNKTIONER Berørte UNDERLAG (udstyr eller materialer)

Klæbefri

►Hejsespand, slæde eller afskærmet transportør til asfaltmasse

►Vippelad på lastbiler

Fjernelse af bitumen

 

►Metaldele med bitumen

►Metaldele med fedt

►Laboratorieglas med emulsion eller bitumen

►Snavset tøj

►Snavsede handsker

►Snavsede sko

►Bitumenfilter

 

BRUGSANVISNING

Anvendes som et klæbefrit middel, der fortyndes til 30 % i vand, til anlæg, der er udstyret med sprøjteramper på lastbilens vippelad.
Anvendes ublandet til effektiv fjernelse af bitumen, ved utilsigtet spild. Skylles med vand.

 

Til anlæg, der ikke er udstyret med automatiske sprøjteramper, anbefales et klæbefrit brugsklart produkt til påføring med en lavtrykssprøjte

SOLVETAL® AC 100

beskrivelse og teknisk datablad på anticollantbitume.com

 

PRÆSENTATION

 

IBC-beholder 1000 L

 

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

 

 

 200 L tønde

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 20 L beholder

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE