český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych. Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

Poprawia bezpieczeństwo pracy
Wyprodukowany na bazie estrów roślinnych nowej generacji

Całkowicie biodegradowalny

  

Zawartość LZO  0

ŚLAD CARBONE®

1,55 kg

ekwiwalentu węgla

 

OPIS

SOLVETAL® DBE 250 to skoncentrowany płyn przeznaczony do usuwania substancji bitumicznych i stosowania jako środek antyadhezyjny w produkcji i transporcie nawierzchni drogowych.

SOLVETAL® DBE 250 to płyn czyszczący opracowany specjalnie w celu zastąpienia estrów roślinnych o niskich temperaturach zapłonu lub wytwarzających gazy. Spełnia oczekiwania kierowników budów, koordynatorów ds. BHP i kierowników operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny, środowiska, ale także w zakresie wydajności i kompatybilności ze sprzętem i jego otoczeniem.

 

Pobierz specyfikację 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Postać

Płyn

-

Rozpuszczalność w wodzie

100

%

Kolor*

-

-

Zapach

Słaby

-

Masa objętościowa w 25°C

885

kg/m3

Temperatura krzepnięcia

-12

°C

Lepkość kinematyczna w 40°C

4,5

mm²/s

Współczynnik załamania światła

1,4560

 

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCIOWA

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Czas usuwania smoły

5’30’’

min. sec

Czas usuwania oleju opałowego

5’45’’

min. sec

CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu tygiel otwarty

202

°C

Temperatura samozapłonu

>250

°C

Dolny limit wybuchowości

Niewybuchowy

% (v/v)

Górny limit wybuchowości

Niewybuchowy

% (v/v)

Ciśnienie pary

<0,01

kPa w temp. 20°C

Zawartość substancji wybuchowych, utleniających, łatwopalnych, wysoce łatwopalnych, skrajnie łatwopalnych

Całkowity brak

-

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

 

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Liczba jodowa

109

g/100 g

Totox (liczba anizydynowa + 2x liczba nadtlenkowa)

09:56

-

Badanie przyspieszone stabilności oksydacyjnej (test rancimat)

- Natężenie przepływu

- Temperatura

- Czas

 

 

10

100

2,6

 

 

L/h

°C

h

Zawartość substancji toksycznych, bardzo toksycznych, rakotwórczych, mutagennych, działających szkodliwie na rozrodczość, szkodliwych, drażniących lub żrących

Całkowity brak

-

Wartość graniczna i średnia ekspozycja (VLE i VME)

Bez

ppm

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA

 

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Biodegradowalność

Łatwo ulegające biodegradacji

-

Zawartość LZO (lotnych związków organicznych)

0

%

Zawartość rozpuszczalników

0

%

Zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska

Całkowity brak

-

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w umiarkowanej temperaturze. Nie rozprowadzać produktu w dużych ilościach lub za pomocą kanistra. Do użytku w postaci czystej lub rozpuszczonej w wodzie. Nie mieszać z olejem opałowym, sklasyfikowanym jako rakotwórczy. Nie stosować jako detergent do karoserii.

 

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE Docelowe POWIERZCHNIE (sprzętów i urządzeń)

Środek antyadhezyjny

►Przenośniki skipowe, przenośniki wahadłowe lub łopatkowe do transportu nawierzchni

►Skrzynie samochodów ciężarowych  

Środek rozpuszczający substancje bitumiczne

 

►Elementy metalowe zwierające bitum

►Elementy metalowe zwierające smary

►Szkło laboratoryjne zabrudzone emulsją lub bitumem

►Zabrudzona odzież

►Zabrudzone rękawice

►Zabrudzone obuwie

►Filtr bitumiczny

 

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować jako środek antyadhezyjny, rozcieńczony do 30% roztworu wodnego, w wytwórniach mas bitumicznych wyposażonych w automatyczne rozpylacze do skrzyń samochodów ciężarowych.
Stosować bez rozcieńczania jako silny środek rozpuszczający substancje bitumiczne w razie przypadkowego rozpylenia. Spłukiwać wodą

 

W przypadku wytwórni mas bitumicznych niewyposażonych w automatyczne rozpylacze wskazane jest stosowanie środka antyadhezyjnego gotowego do użycia, który można nakładać za pomocą opryskiwacza niskociśnieniowego

SOLVETAL® AC 100

Opis i specyfikacja dostępne na stronie: anticollantbitume.com

 

POSTAĆ

 

Zbiornik IBC  1000 L

 

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

 

 

 Beczka 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Kanister 20 L

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

  

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki
porady technicznej
karty technicznej
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service

producent chemii technicznej
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE