český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddel en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt. Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt.

 

Verhoogd de werkveiligheid
Gemaakt van nieuwe generatie plantaardige esters

Volledig biologisch afbreekbaar

  

VOS-gehalte  0

1,55 kg

Koolstofequivalent

 

BESCHRIJVING

SOLVETAL® DBE 250 is een geconcentreerde vloeistof, bestemd voor een antikleefbehandeling en het oplossen van bitumenafzettingen bij de fabricage en het transport van wegdekmateriaal.

SOLVETAL® DBE 250 is een reinigingsvloeistof die speciaal is ontwikkeld ter vervanging van plantaardige esters met een laag vlampunt of esters die rook ontwikkelen. Het product beantwoordt direct aan de verwachtingen van veiligheidsverantwoordelijken en -managers wat betreft veiligheid op het werk, hygiëne en milieu, maar ook wat betreft van prestaties en compatibiliteit met de apparatuur en de omgeving.

 

Informatieblad downloaden 

MSDS beschikbaar op aanvraag

 

FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

Vloeibaar

-

Oplosbaarheid in water

100

%

Kleur*

-

-

Geur

Zwak

-

Volumemassa aan 25°C

885

kg/m3

Vriespunt

-12

°C

Kinematische viscositeit bij 40°C

4,5

mm²/s

Brekingsindex

1,4560

 

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Oplostijd bitumenafzettingen

5’30’’

mn.sec

Oplostijd stookolie bitumen

5’45’’

mn.sec

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt open recipiënt

202

°C

Zelfontbrandingspunt

>250

°C

Onderste explosiegrens

Onontplofbaar

% (v/v)

Bovenste explosiegrens

Onontplofbaar

% (v/v)

Dampspanning

<0,01

kPa bij 20 °C

Gehalte aan ontplofbare, oxiderende, ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stoffen

Totale afwezigheid

-

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

 

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Jodiumgetal

109

g/100 g

Totox (anisidine-waarde + 2x peroxidewaarde)

9.56

-

Versnelde oxidatietest (rancimat test)

- Debiet

- Temperatuur

- Tijd

 

 

10

100

2,6

 

 

l/h

°C

h

Gehalte giftige, zeer giftige, kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische, schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen

Totale afwezigheid

-

Grenswaarde en gemiddelde blootstelling (VLE en VME)

Zonder

ppm

MILIEUKENMERKEN

 

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Bioafbreekbaarheid

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

-

VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen)

0

%

Oplosmiddelgehalte

0

%

Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu

Totale afwezigheid

-

 

VOORZORGSMAATREGELEN

Binnen opslaan bij gematigde temperatuur. Het product niet in grote hoeveelheden of met een blik verspreiden. Onverdund of verdund met water gebruiken. Niet mengen met stookolie die als kankerverwekkend is ingedeeld. Niet gebruiken als carrosseriedetergent.

 

TOEPASSINGEN

FUNCTIES DRAGERS (uitrusting of materiaal)

Antikleefmiddel

►Laadbakken, pendel- of kettingtransporteurs voor asfaltvervoer

►Laadbakken van vrachtwagens

Bitumenoplosmiddel

 

►Metalen onderdelen met bitumen

►Metalen onderdelen met vet

►Glaswerk voor laboratoria met emulsie of bitumen

►Vuile kleding

►Vuile handschoenen

►Vuile schoenen

►Bitumenfilter

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Te gebruiken als antikleefmiddel, verdund tot 30 % in water voor asfaltinstallaties met een spuitbalk op de laadbak van de vrachtwagen.
Onverdund te gebruiken als sterk oplosmiddel bij accidentele verspreiding. Afspoelen met water

 

Voor asfaltinstallaties die niet zijn voorzien van een automatische spuitbalk gebruikt u een gebruiksklaar antikleefmiddel dat met een lagedrukspuit kan worden aangebracht

SOLVETAL® AC 100

beschrijving en informatieblad op anticollantbitume.com

 

AANBIEDINGSVORMEN

 

GRV Container 1000 L

 

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

 

 

 Vat 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Bus 20 L

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE