český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

 

 

 

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych. Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

Pobierz specyfikację

Karta charakterystyki dostępna na żądanie

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Postać

Przejrzysta

-

Kolor*

Żółto-pomarańczowy

-

Zapach

Lekki, charakterystyczny

-

Masa objętościowa w 25°C

875

kg/m3

Temperatura krzepnięcia

-20

°C

Rozpuszczalność w wodzie

0

%

Lepkość kinematyczna w 40°C

5

mm²/s

Napięcie powierzchniowe

 32

dyn/cm

Współczynnik załamania światła

1,4570

 

Zdolność rozpuszczania

wskaźnik kauri-butanol

>200

-

Liczba kwasowa

<1

mg(KOH)/g

Liczba jodowa

<120

gI2/100 g

Zawartość wody

< 0,2

%

CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty)

>170

°C

Temperatura samozapłonu

>250

°C

Dolny limit wybuchowości

Niewybuchowy

% (objętościowo)

Górny limit wybuchowości

Niewybuchowy

% (objętościowo)

Zawartość substancji wybuchowych, utleniających, łatwopalnych, wysoce lub skrajnie łatwopalnych

 Całkowity brak

 %

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Liczba anizydynowa 

<5

-

Liczba nadtlenowa

<10

meq(O2)/kg

TOTOX (liczba anizydynowa +2x liczba nadtlenowa)

<25

-

Zawartość substancji CMR, substancji drażniących i żrących

Całkowity brak

%

Zawartość metanolu resztkowego pochodzącego z transestryfikacji

0

%

Wydzielanie związków niebezpiecznych, CMR, drażniących, żrących w 160°C.

0

%

Wartość graniczna i średnia ekspozycja (VLE i VME)

Bez

ppm

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA

 

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Zagrożenie zanieczyszczenia wody

1

klasa

Podatność na biodegradację pierwotną CEC 21 dni w 25°C

pow. 90

%

Łatwa biodegradowalność

OECD 301 A w 28 dni
Zanikanie rozpuszczonego organicznego węgla

 

pow. 80

 

%

Łatwa i ostateczna biodegradowalność

OECD 310 C w 28 dni

Biodegradacja w 67 dniu

 

pow. 90

 100

 

%

%

Bioakumulacja 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

 

poniżej 3

 

log KOW

Ciśnienie pary w 20°C

<0,1

hPa

Zawartość LZO (lotnych związków organicznych)

0

%

Zawartość rozpuszczalników

0

%

Zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska 

Całkowity brak

%

Zawartość związków z WOG

0

%

Zawartość związków z ODP

0

%

Bilans węglowy, analiza cyklu życia

1,55

kg ekwiwalentu węgla

 

OPIS

SOLVETAL® DBA 200 jest doskonałym rozcieńczalnikiem starych asfaltów, poddawanych recyklingowi na budowach, w nowych nawierzchniach. Jest silnym środkiem rozpuszczającym substancje bitumiczne do czyszczenia rozdrabniarek.

 

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować bez rozcieńczania. Spryskać urządzeniem niskociśnieniowym, w niedużych ilościach. Pozostawić na kilka minut.

 

UWAGA: SOLVETAL DBA 200 nie zawiera emulgatora, nie emulguje w wodzie. Dlatego nie wykazuje działania na separatory węglowodorów.

 

POSTAĆ

 

Zbiornik IBC  1000 L

 

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

 

 

 Beczka 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Kanister 20 L

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.
 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki
porady technicznej
karty technicznej
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service

producent chemii technicznej
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE