český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddel en antikleefmiddelen voor wegasfalt
Last update: 2024/07/12 11:19

 

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

Verhoogd de werkveiligheid

Gemaakt van nieuwe generatie plantaardige esters

Volledig biologisch afbreekbaar

Onverdund gebruiken

Speciale formule die onschadelijk is voor wegen in aanbouw

 

BESCHRIJVING

SOLVETAL® 5050 is een geconcentreerde vloeistof, bestemd voor het oplossen van bitumenafzettingen en een antikleefbehandeling bij de fabricage en het transport van wegdekmateriaal.

SOLVETAL® 5050 is een vloeistof die speciaal is ontwikkeld ter vervanging van plantaardige esters met een laag vlampunt of esters die rook ontwikkelen. Het product beantwoordt direct aan de verwachtingen van veiligheidsverantwoordelijken en -managers wat betreft veiligheid op het werk, hygiëne en milieu, maar ook wat betreft van prestaties en compatibiliteit met de apparatuur en de omgeving.

 

Informatieblad downloaden

MSDS beschikbaar op aanvraag

 

FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

Vloeibaar

-

Oplosbaarheid in water

0

%

Kleur*

-

-

Geur

Zwak

-

Volumemassa aan 25°C

895

kg/m3

Vriespunt

-20

°C

Kinematische viscositeit bij 40°C

10,5

mm²/s

Brekingsindex

1,4620

 

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Oplostijd bitumenafzettingen

6’30’’

mn.sec

Oplostijd stookolie bitumen

5’45’’

mn.sec

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt open recipiënt

>170

°C

Zelfontbrandingspunt

>300

°C

Onderste explosiegrens

Onontplofbaar

% (v/v)

Bovenste explosiegrens

Onontplofbaar

% (v/v)

Dampspanning

<0,01

kPa bij 20 °C

Gehalte aan ontplofbare, oxiderende, ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stoffen

Totale afwezigheid

-

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

 

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Jodiumgetal

<100

g/100 g

Totox (anisidine-waarde + 2x peroxidewaarde)

48,56

-

Versnelde oxidatietest (rancimat test)

- Debiet

- Temperatuur

- Tijd

 

 

10

100

2,6

 

 

l/h

°C

h

Gehalte giftige, zeer giftige, kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische, schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen

Totale afwezigheid

-

Grenswaarde en gemiddelde blootstelling (VLE en VME)

Zonder

ppm

MILIEUKENMERKEN

 

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Bioafbreekbaarheid

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

-

VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen)

0

%

Oplosmiddelgehalte

0

%

Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu

Totale afwezigheid

-

 

VOORZORGSMAATREGELEN

Binnen opslaan bij gematigde temperatuur.

Het product niet in grote hoeveelheden of met een blik verspreiden. Gebruik bij voorkeur een spuitapparaat.

In geval van accidenteel morsen op nieuw aangelegde wegdek, het oppervlak direct overvloedig spoelen met water. De primaire functie van dit product is het verwijderen van bitumen.

Niet toepassen op asfalt voor of na het aanbrengen.

Onverdund gebruiken Niet mengen met stookolie die als kankerverwekkend is ingedeeld.

Niet gebruiken als carrosseriedetergent.

 

TOEPASSINGEN

FUNCTIES DRAGERS (uitrusting of materiaal)

Bitumenoplosmiddel

►Spuitbalken en emulsiecircuits voor asfaltinstallaties met geïntegreerde spuitbalk

►Wegbermen

►Vuil gereedschap (stelen en tanden van harken, schoppen...)

►Vuile kleding

►Vuile handschoenen

►Vuile schoenen

Antikleefmiddel

►Verdichtingsbalk van de asfalteermachine

►Zijwanden van de transporteur van de freesmachine

►Toevoerinrichting en toevoerschroef van de asfalteermachine

►Rupsband van de asfalteermachine

►Bakken van de asfaltlader

►Slede van de ECF-machines

►Gereedschap (rakels, scheppen, harken ...)

►Mangatdeksel

►Schoenen

►Trilplaten

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Spuit een dunne mist op de te behandelen oppervlakken.

Voor het verwijderen van asfaltafzettingen enkele minuten laten inwerken en vervolgens afspoelen met een hogedrukreiniger.

 

AANBIEDINGSVORMEN

 

GRV Container 1000 L

 

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

 

 

 Vat 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Bus 20 L

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

 

 

 

 

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

Informatieblad downloaden

MSDS beschikbaar op aanvraag

 

FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

Helder

-

Kleur*

Geeloranje

-

Geur

Licht, kenmerkend

-

Volumemassa aan 25°C

875

kg/m3

Vriespunt

-20

°C

Oplosbaarheid in water

0

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

5

mm²/s

oppervlaktespanning

 32

Dynes/cm

Brekingsindex

1,4570

 

Oplossend vermogen

kauri-butanol index

>200

-

Zuurgetal

<1

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

<120

gI2/100g

Watergehalte

< 0,2

%

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

>170

°C

Zelfontbrandingspunt

>250

°C

Onderste explosiegrens

Niet-explosief

% (volume)

Bovenste explosiegrens

Niet-explosief

% (volume)

Gehalte aan ontplofbare, oxiderende, ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stoffen

 Totale afwezigheid

 %

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Anisidine-waarde 

<5

-

Peroxide-waarde

<10

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidine-waarde+2x peroxide-waarde)

<25

-

Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen

Totale afwezigheid

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

0

%

Emissie van gevaarlijke, CMR-, irriterende en corrosieve verbindingen bij 160°C.

0

%

Grenswaarde en gemiddelde blootstelling (VLE en VME)

Zonder

ppm

MILIEUKENMERKEN

 

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Gevaar voor het water

1

klasse

Primaire biologische afbreekbaarheid CEC 21 dagen bij 25°C

hoger dan 90

%

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

OESO 301 A na 28 dagen
Verdwijning van de COD

 

hoger dan 80

 

%

Gemakkelijk en volledig biologisch afbreekbaar

OESO 310 C na 28 dagen

Biologisch afbreekbaarheid bij 67 dagen

 

hoger dan 90

 100

 

%

%

Bioaccumulatie 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol water

 

lager dan 3

 

log KOW

Dampdruk bij 20°C

<0,1

hPa

VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen)

0

%

Oplosmiddelgehalte

0

%

Gehalte aan milieugevaarlijke stoffen 

Totale afwezigheid

%

Gehalte aan verbindingen met GWP

0

%

Gehalte aan verbindingen met ODP

0

%

Koolstofvoetafdruk, levenscyclusanalyse

1,55

Kg Koolstofequivalent

 

BESCHRIJVING

SOLVETAL® DBA 200 is een uitstekende verdunner voor oud asfalt, dat op bouwplaatsen in het nieuwe wegdek wordt gerecycled. Dit is een krachtig oplosmiddel van bitumenafzetting voor het reinigen van maalmachines

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund gebruiken. Niet overdadig spuiten met een lagedruk spuit. Enkele minuten laten inwerken.

 

OPMERKING: SOLVETAL DBA 200 bevat geen emulgator en is niet emulgeerbaar in water. Het heeft dus geen enkel effect in koolwaterstofafscheiders.

 

AANBIEDINGSVORMEN

 

GRV Container 1000 L

 

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

 

 

 Vat 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Bus 20 L

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE