český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddel en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

 

 

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

Informatieblad downloaden

MSDS beschikbaar op aanvraag

 

FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

Helder

-

Kleur*

Geeloranje

-

Geur

Licht, kenmerkend

-

Volumemassa aan 25°C

875

kg/m3

Vriespunt

-20

°C

Oplosbaarheid in water

0

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

5

mm²/s

oppervlaktespanning

 32

Dynes/cm

Brekingsindex

1,4570

 

Oplossend vermogen

kauri-butanol index

>200

-

Zuurgetal

<1

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

<120

gI2/100g

Watergehalte

< 0,2

%

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

>170

°C

Zelfontbrandingspunt

>250

°C

Onderste explosiegrens

Niet-explosief

% (volume)

Bovenste explosiegrens

Niet-explosief

% (volume)

Gehalte aan ontplofbare, oxiderende, ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stoffen

 Totale afwezigheid

 %

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Anisidine-waarde 

<5

-

Peroxide-waarde

<10

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidine-waarde+2x peroxide-waarde)

<25

-

Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen

Totale afwezigheid

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

0

%

Emissie van gevaarlijke, CMR-, irriterende en corrosieve verbindingen bij 160°C.

0

%

Grenswaarde en gemiddelde blootstelling (VLE en VME)

Zonder

ppm

MILIEUKENMERKEN

 

KENMERKEN

WAARDEN

EENHEDEN

Gevaar voor het water

1

klasse

Primaire biologische afbreekbaarheid CEC 21 dagen bij 25°C

hoger dan 90

%

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

OESO 301 A na 28 dagen
Verdwijning van de COD

 

hoger dan 80

 

%

Gemakkelijk en volledig biologisch afbreekbaar

OESO 310 C na 28 dagen

Biologisch afbreekbaarheid bij 67 dagen

 

hoger dan 90

 100

 

%

%

Bioaccumulatie 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol water

 

lager dan 3

 

log KOW

Dampdruk bij 20°C

<0,1

hPa

VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen)

0

%

Oplosmiddelgehalte

0

%

Gehalte aan milieugevaarlijke stoffen 

Totale afwezigheid

%

Gehalte aan verbindingen met GWP

0

%

Gehalte aan verbindingen met ODP

0

%

Koolstofvoetafdruk, levenscyclusanalyse

1,55

Kg Koolstofequivalent

 

BESCHRIJVING

SOLVETAL® DBA 200 is een uitstekende verdunner voor oud asfalt, dat op bouwplaatsen in het nieuwe wegdek wordt gerecycled. Dit is een krachtig oplosmiddel van bitumenafzetting voor het reinigen van maalmachines

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund gebruiken. Niet overdadig spuiten met een lagedruk spuit. Enkele minuten laten inwerken.

 

OPMERKING: SOLVETAL DBA 200 bevat geen emulgator en is niet emulgeerbaar in water. Het heeft dus geen enkel effect in koolwaterstofafscheiders.

 

AANBIEDINGSVORMEN

 

GRV Container 1000 L

 

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 

 

 

 Vat 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Bus 20 L

Technische vloeistoffen 100% plantaardig, zonder rook bij hoge temperatuur. iBiotec SOLVETAL® bitumenoplosmiddelen en antikleefmiddelen voor wegasfalt

 
 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE