český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje
Last update: 2024/07/12 15:15

 

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje 100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen

Fremstillet af den nye generations vegetabilske estere

Fuldstændigt bionedbrydeligt

Anvendes ublandet

Formlen er tilpasset til ikke at beskadige vejene under konstruktion

 

BESKRIVELSE

SOLVETAL® 5050 er en koncentreret væske til fjernelse af bitumen og klæbefri behandling, til transport og udførelse af vejbelægning.

SOLVETAL® 5050 er en væske, der er specielt udviklet til at erstatte vegetabilske estere med lavt flammepunkt eller røggeneratorer. Det opfylder med det samme afdelingschefers, sikkerhedschefers og driftschefers og byggechefers forventninger til spørgsmål om arbejdssikkerhed, hygiejne, arbejdsmiljø, men også til spørgsmål om ydelse og kompatibilitet med hensyn til materialet og dets miljø

 

Download det tekniske datablad

Sikkerhedsdatabladet kan fås på forespørgsel

 

FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

Væske

-

Vandopløselighed

0

%

Farve*

-

-

Lugt

Svag

-

Densitet ved 25 °C

895

kg/m3

Frysningspunkt

-20

°C

Kinematisk viskositet ved 40°C

10,5

mm²/s

Brydningsindeks

1,4620

 

YDELSESEGENSKABER

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Tid til fjernelse af bitumen

6 min 30 sek

min/sek

Tid til fjernelse af bitumen / olie

5 min 45 sek

min/sek

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt åben beholder

>170

°C

Selvantændelsespunkt

>300

°C

Nedre eksplosionsgrænse

Ikke eksplosiv

% (v/v)

Øvre eksplosionsgrænse

Ikke eksplosiv

% (v/v)

Damptryk

<0,01

kPa ved 20 °C

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, let antændelige, ekstremt antændelige stoffer

Fuldstændigt fravær

-

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

 

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Jodtal

<100

g/100 g

Totox (anisidinværdi + 2x peroxidværdi)

48,56

-

Accelereret oxidabilitetstest (rancimat-test)

- Flow

- Temperatur

- Tid

 

 

10

100

2,6

 

 

l/t

°C

t

Indhold af toksiske, meget toksiske, kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske, giftige, irriterende eller korrosive stoffer

Fuldstændigt fravær

-

Grænseværdi og gennemsnitlig eksponering (VLE og VME)

Uden

ppm

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

 

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Bionedbrydelighed

Nemt bionedbrydeligt

-

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

0

%

Indhold af opløsningsmidler

0

%

Indhold af miljøfarlige stoffer

Fuldstændigt fravær

-

 

FORSIGTIGHEDSREGLER VED BRUG

Opbevares beskyttet, i tempererede rum, før brug.

Må ikke spredes ud i store mængder eller med en dunk. Brug helst en sprøjte.

Ved utilsigtet spild på vejbelægninger, som lige er blevet lagt, skylles overfladerne straks med rigeligt vand. Dette produkts primære funktion er at fjerne bitumen.

Må ikke påføres på asfaltmassen før og efter lægning.

Anvendes ublandet. Må ikke blandes med forbrændingsolie, der er klassificeret som kræftfremkaldende.

Må ikke anvendes som rengøringsmiddel til karosseri.

 

ANVENDELSE

FUNKTIONER Berørte UNDERLAG (udstyr eller materialer)

Fjernelse af bitumen    

►Spredningsramper og emulsionskredse til vejbelægningsmaskiner med integreret rampe

►Kanter

►Snavset værktøj (håndtag og tænder på river, skovle...)

►Snavset tøj

►Snavsede handsker

►Snavsede sko

Klæbefri

► Manøvrebord på vejbelægningsmaskine

► Ruller til fræsemaskinens transportør

► Fødeapparat og snekke til vejbelægningsmaskine

► Larvefødder til vejbelægningsmaskine

► Spande til transport af asfaltmasse

► Slæde til ECF-maskiner

► Redskaber (skrabere, skovle, river...)

► Plade til mandehuller

► Sko

► Vibrationsplader

 

BRUGSANVISNING

Sprøjt en fin tåge på den overflade, der skal behandles.

For at fjerne asfaltaflejringer skal midlet virke i nogle minutter og derefter skylles af med højtryksspuler.

 

PRÆSENTATION

 

IBC-beholder 1000 L

 

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

 

 

 200 L tønde

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 20 L beholder

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

 

 

 

 

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje 100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

Download det tekniske datablad

Sikkerhedsdatabladet kan fås på forespørgsel

 

FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

Klar væske

-

Farve*

Gul-orange

-

Lugt

Let, karakteristisk

-

Densitet ved 25 °C

875

kg/m3

Frysningspunkt

-20

°C

Vandopløselighed

0

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

5

mm²/s

Overfladespænding

 32

Dyn/cm

Brydningsindeks

1,4570

 

Opløsningsevne

Kauri-butanol indeks

>200

-

Syretal

<1

mg(KOH)/g

Jodtal

<120

gI2/100g

Vandindhold

< 0,2

%

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

>170

°C

Selvantændelsespunkt

>250

°C

Nedre eksplosionsgrænse

Ikke eksplosiv

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

Ikke eksplosiv

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

 Fuldstændigt fravær

 %

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks 

<5

-

Peroxidindeks

<10

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

<25

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

Fuldstændigt fravær

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

0

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

0

%

Grænseværdi og gennemsnitlig eksponering (VLE og VME)

Uden

ppm

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

 

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Fare for vand

1

klasse

Primær bionedbrydelighed, CEC 21 dage ved 25 °C

over 90

%

Let bionedbrydelighed

OECD 301 A over 28 dage
Ophør af COD

 

over 80

 

%

Enkel og fuldstændig bionedbrydelighed

OECD 310 C på 28 dage

Bionedbrydelig efter 67 dage

 

over 90

 100

 

%

%

Bioakkumulering 

Fordelingsindeks for oktanol og vand

 

under 3

 

KOW

Damptryk ved 20 °C

<0,1

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

0

%

Indhold af opløsningsmidler

0

%

Indhold af miljøfarlige stoffer 

Fuldstændigt fravær

%

Indhold af stoffer med GWP

0

%

Indhold af stoffer med ODP

0

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

1,55

Kg kulstofækvivalent

 

BESKRIVELSE

SOLVETAL® DBA 200 er et enestående fortyndingsmiddel til gammel asfalt, der genvindes på byggepladser til nye belægninger. Det er et kraftigt middel til fjernelse af bitumen i forbindelse med rengøring af knusemaskiner

 

BRUGSANVISNING

Anvendes ublandet. Sprøjtes forsigtigt på med en lavtrykssprøjte. Lad virke i nogle minutter.

 

BEMÆRK: SOLVETAL DBA 200 indeholder ikke noget emulgeringsmiddel, så det emulgeres ikke i vand. Det er derfor ikke effektivt i olieseparatorer.

 

PRÆSENTATION

 

IBC-beholder 1000 L

 

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

 

 

 200 L tønde

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 20 L beholder

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE