český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

 

 

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje 100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

Download det tekniske datablad

Sikkerhedsdatabladet kan fås på forespørgsel

 

FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

Klar væske

-

Farve*

Gul-orange

-

Lugt

Let, karakteristisk

-

Densitet ved 25 °C

875

kg/m3

Frysningspunkt

-20

°C

Vandopløselighed

0

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

5

mm²/s

Overfladespænding

 32

Dyn/cm

Brydningsindeks

1,4570

 

Opløsningsevne

Kauri-butanol indeks

>200

-

Syretal

<1

mg(KOH)/g

Jodtal

<120

gI2/100g

Vandindhold

< 0,2

%

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

>170

°C

Selvantændelsespunkt

>250

°C

Nedre eksplosionsgrænse

Ikke eksplosiv

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

Ikke eksplosiv

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

 Fuldstændigt fravær

 %

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks 

<5

-

Peroxidindeks

<10

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

<25

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

Fuldstændigt fravær

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

0

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

0

%

Grænseværdi og gennemsnitlig eksponering (VLE og VME)

Uden

ppm

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

 

EGENSKABER

VÆRDIER

ENHEDER

Fare for vand

1

klasse

Primær bionedbrydelighed, CEC 21 dage ved 25 °C

over 90

%

Let bionedbrydelighed

OECD 301 A over 28 dage
Ophør af COD

 

over 80

 

%

Enkel og fuldstændig bionedbrydelighed

OECD 310 C på 28 dage

Bionedbrydelig efter 67 dage

 

over 90

 100

 

%

%

Bioakkumulering 

Fordelingsindeks for oktanol og vand

 

under 3

 

KOW

Damptryk ved 20 °C

<0,1

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

0

%

Indhold af opløsningsmidler

0

%

Indhold af miljøfarlige stoffer 

Fuldstændigt fravær

%

Indhold af stoffer med GWP

0

%

Indhold af stoffer med ODP

0

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

1,55

Kg kulstofækvivalent

 

BESKRIVELSE

SOLVETAL® DBA 200 er et enestående fortyndingsmiddel til gammel asfalt, der genvindes på byggepladser til nye belægninger. Det er et kraftigt middel til fjernelse af bitumen i forbindelse med rengøring af knusemaskiner

 

BRUGSANVISNING

Anvendes ublandet. Sprøjtes forsigtigt på med en lavtrykssprøjte. Lad virke i nogle minutter.

 

BEMÆRK: SOLVETAL DBA 200 indeholder ikke noget emulgeringsmiddel, så det emulgeres ikke i vand. Det er derfor ikke effektivt i olieseparatorer.

 

PRÆSENTATION

 

IBC-beholder 1000 L

 

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje

 

 

 

 200 L tønde

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 20 L beholder

100 % vegetabilske tekniske væsker uden røg ved høj temperatur. iBiotec SOLVETAL® asfaltfjerner og slipmiddel til asfaltmasse på veje
 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE