český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® debitumanti in antiadhezivi za cestni asfalt

 

 

 

Tehnične tekočine 100-odstotno rastlinskega izvora, ki pri visoki temperaturi ne razvijejo dima. iBiotec SOLVETAL® debitumanti in antiadhezivi za cestni asfalt Tehnične tekočine 100-odstotno rastlinskega izvora, ki pri visoki temperaturi ne razvijejo dima. iBiotec SOLVETAL® debitumanti in antiadhezivi za cestni asfalt

 

Prenesite si tehnični list

FDS na voljo na zahtevo

 

FIZIKALNO-KEMIJSKE LASTNOSTI

LASTNOSTI

VREDNOTE

ENOTE

Videz

Prozoren

-

Barva*

Rumeno-oranžna

-

Vonj

Nežen, značilen

-

Gostota pri 25°C

875

kg/m3

Ledišče

-20

° C

Topnost v vodi

0

%

Kinematična viskoznost pri 40°C

5

mm²/s

Površinska napetost

 32

dine/cm

Lomni količnik

1,4570

 

Topilna moč

indeks butanola Kauri

>200

-

Kislinsko število

< 1

mg(KOH)/g

Jodno število

< 120

gI2/100g

Vsebnost vode

< 0.2

%

POŽARNO VARNOSTNE LASTNOSTI

LASTNOSTI

VREDNOTE

ENOTE

Plamenišče (zaprta posoda)

>170

° C

Točka samovžiga

>250

° C

Spodnja meja eksplozivnosti

Neeksplozivno

% (prostornina)

Zgornja meja eksplozivnosti

Neeksplozivno

% (prostornina)

Vsebnost eksplozivnih, oksidativnih, vnetljivih, zelo ali izredno vnetljivih snovi

 Popolnoma brez

 %

TOKSIKOLOŠKE ZNAČILNOSTI

LASTNOSTI

VREDNOTE

ENOTE

Indeks anizidina 

< 5

-

Peroksidno število

< 10

meq(O2)/kg

TOTOX (anizidinski indeks + 2x peroksidni indeks)

< 25

-

Vsebnost rakotvornih, mutagenih in strupenih snovi za razmnoževanje, dražilnih, jedkih snovi

Popolnoma brez

%

Vsebnost preostalega metanola iz transesterifikacije

0

%

Emisije nevarnih spojin, CMR, dražilne snovi, jedko pri 160°C.

0

%

Meja izpostavljenosti in povprečna vrednost (ELV in VME)

Brez
ppm

OKOLJSKE ZNAČILNOSTI

 

LASTNOSTI

VREDNOTE

ENOTE

Nevarnost za vodo

1

razred

Primarna biološka razgradljivost CEC 21 dni pri 25°C

nad 90

%

Enostavna biorazgradljivost

OECD 301 A po 28 dneh
Izginotje COD

 

nad 80

 

%

Enostavna in končna biorazgradljivost

OECD 310 C v 28 dneh

Biorazgradnja po 67 dneh

 

nad 90

 100

 

%

%

Sposobnost kopičenja v organizmih 

Porazdelitveni indeks (n-oktanol/voda):

 

manj kot 3

 

log KOW

Parni tlak pri 20 °C

< 0,1

hPa

Vsebnost VOC (hlapnih organskih spojin)

0

%

Vsebnost topil

0

%

Vsebnost okolju nevarnih snovi 

Popolnoma brez

%

Vsebnost spojin s potencialom globalnega segrevanja

0

%

Vsebnost spojin z dejavnikom škodljivosti za ozon

0

%

Ogljikov odtis, analiza življenjskega cikla

1,55

Ekvivalent ogljika v kg

 

OPIS

SOLVETAL® DBA 200 je odlično razredčilo za starejše asfalte, namenjeni recikliranju v nove premaze na gradbiščih. Je močan debitumant za čiščenje brusilnih strojev

 

NAVODILA ZA UPORABO

Uporabljajte v čisti obliki. Pršite s pomočjo nizkotlačne naprave in v zmernih količinah. Pustite delovati nekaj minut.

 

OPOMBA: SOLVETAL DBA 200 ne vsebuje emulgatorja, niti ni emulgiran v vodi. Zato nima učinka v ločevalnikih ogljikovodikov.

 

PAKIRANJE

 

Kontejner GRV 1000 L

 

Tehnične tekočine 100-odstotno rastlinskega izvora, ki pri visoki temperaturi ne razvijejo dima. iBiotec SOLVETAL® debitumanti in antiadhezivi za cestni asfalt

 

 

 

 Sod 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Klanga 20 L

Tehnične tekočine 100-odstotno rastlinskega izvora, ki pri visoki temperaturi ne razvijejo dima. iBiotec SOLVETAL® debitumanti in antiadhezivi za cestni asfalt
 

Proizvodnja, podmazovanje, čiščenje, zaščita
IBiotec
® Tec Industries® Service 

nudi celovit nabor proizvodov
posebej zasnovanih za uporabo v industriji.
 

 


 

Želite prejeti:

 

brezplačen vzorec 
tehnično priporočilo
tehnični list
varnostni list

 

- Kontaktirajte nas -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

proizvajalec industrijskih kemikalij, 
Zahvaljujemo se vam za obisk.IBiotec® Tec Industries®Service najdete na: YOUTUBE